Server AIS đang được bảo trì, nâng cấp và chuyển sang đường link mới nên tạm thời bị gián đoạn 1-2 ngày.

Xin thông cảm về sự bất tiện này.